Partner View | Giày công sở BTAHOME

GIÀY CÔNG SỞ BTAHOME

Với mục tiêu tạo ra những trải nghiệm mua sắm trực tuyến tuyệt vời.

BTAHOME luôn nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ:

Dịch vụ chăm sóc khách hàng: Tận tình trước-trong-sau khi mua hàng, xuyên suốt 7 ngày/tuần, từ 8:00 đến 21:00

Mức giá cạnh tranh: hơn 90% sản phẩm được giảm giá từ 10% trở lên

Uy tín trong giao dịch

PARTNER VIEW

Khách hàng của chúng tôi là người duy nhất quyết định giá trị của hàng hóa và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng đáp ứng những nhu cầu chưa được đáp ứng và những dịch vụ chưa được phục vụ.

Công việc của chúng tôi là một sự cam kết. Chúng tôi cam kết với giá trị của mình, thể chế, khách hàng và đối tác của mình. Chúng tôi cam kết với nhau. Trên hết, chúng tôi cam kết sẽ làm tốt nhất và trở thành tốt nhất có thể.